Doç. Dr. Faik Oruçoğlu


Dr. Faik Oruçoğlu tıp eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakülte'sinde tamamladıktan sonra, Oftalmoloji İhtisasını, 2000 yılında Marmara Üniversitesinde yapmıştır. 2003 yılında Göz Hastalıkları İhtisas eğitimini tamamlayarak Kornea Hastalıkları ve Refraksiyon Cerrahisi branşlarında Israil'de Hadassah Medical Organisation'da üst ihtisasa başlamıştır.

 
         
CV (pdf)
EĞİTİM DURUMU
ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR
TEBLİĞLER
YAYINLAR
KİTAP 1
KİTAP 2
BULUŞLAR
HASTA GÖRÜŞLERİ
 

Kornea Atlası


 
 
 
ADENOVİRAL KERATİT
 
ANTERIOR FIBROZIS
 
ARGUS SENILIS
 
ARKUAT KERATOTOMI, KURU GÖZ
             
 
 
 
AVELINO, GRANÜLER DİSTROFİ
 
BANT KERATOPATİ
 
BAZAL MEMBRAN DİSTROFİSİ
 
BLEFARİT
             
 
 
 
BZAL MEMBRAN DİSTROFİSİ VE REKKÜREN EPİTEL EREZYONU OLAN HASTADA EPİTEL GEVŞEMESİ
 
CORNEAL FAKIK LENS VE PERİFERİK KORNEA ÖDEMİ
 
DELLEN.
 
DERİN LAMELLAR KERATİT (SOS)
             
 
 
 
DERİN LAMELLAR KERATİT, GRADE 3,(SOS)
 
DERİN LAMELLAR KERATİT
 
DESANTRALİZE CORNEAL FAKİK LENS
 
DESANTRALİZE MULTİFOKAL MERCEK
             
 
 
 
DİSTİKİYAZİS (MEİBOMİAN BEZLERİN AĞIZLARINDAN ÇIKAN KİRPİKLER)
 
EPİSKLERİT.
 
EPİTELYAL BÜYÜME (INGROWTH)
 
GLOKOM KRİZİ, FLEP STROMA ARASINDA SIVI BİRİKİMİ
             
 
 
 
GRANÜLER DİSTROFİ.
 
GRANÜLOM DOKUSU
 
GUTTATA
 
HERPES SIMPLEX, STROMAL DİSKİFORM KERATİT VE DENDRİT
             
 
 
 
HERPETİK KERATOÜVEİT
 
HERPETİK NEKROTİZAN KERATİT, DESCEMATOSEL
 
İNGROWTH, EPİTEL YÜRÜMESİ
 
İNKLÜZYON KİSTİ
             
 
 
 
INTACS, KERATOKONUS
 
İRİDODİYALİZ
 
İRİDODİYALİZ.
 
İRİS KISKACLI MERCEK
             
 
 
 
KATARAKTA
 
KERATOPLAST VE KURU GÖZ
 
KİMYASAL YANIĞA BAĞLI GENİŞ KORNEA EPİTEL DEFEKTİ
 
KİMYASAL YANIK, LİMBAL YETERSİZLİK, NEOVASKÜLARİ ZASYON
             
 
 
 
KONJONKTİVA ALTI YABANCI CİSM
 
KONJONKTİVA KESİSİ, ABRAZYON
 
KONTAKT LENS KULLANAN HASTADA LİMBAL YETERSİZLİK
 
KORNEA, İRİS, PUPİL (NORMAL)
             
 
 
 
KORNEADA GENİŞ EPİTEL DEFEKTİ
 
KORNEADA YABANCI CİSM
 
KORNEAL TRAVMA, YABANCI CİSM ÇIKARTILDIKTAN SONRAKİ GÖRÜNÜM
 
KRUKENBERG ÇİZGİSİ
             
 
 
 
KURU GÖZ, KISA GÖZYAŞI KIRILMA ZAMANI, BOYANMA
 
KURU GÖZ, YÜZEYSEL PUNKTAT EPİTELYOPATİ
 
LATTIS DİSTROFİSİ
 
LİMBİT
             
 
 
 
MADAROZİS (KİRPİKLERDE DÖKÜLME)
 
MATÜR KATARAKT
 
NÜKLER KATARAKT
 
PAPİLLAR OLUŞUMLAR
             
 
 
 
PENETRAN KERATOPLASTİ (KORNEA NAKLİ)
 
PERİFERİK İNFİLTRATLAR
 
PERİFERİK ÜLSERATİV KERATİT
 
PTERJİUM (YAKIN GÖRÜNÜM)
             
 
 
 
PTERJİUM
 
PUNKTUM PLAK, KURU GÖZ
 
SALZMAN DEJENERASYONU
 
SALZMAN DEJENERASYONU
             
 
 
 
SANTRAL TOKSİK KERATİT
 
SANTRAL TOKSİK KERATİT
 
SFEROFAKİ
 
SUBKONJONK TİVAL HEMORAJİ.
             
 
 
 
SUPERİOR LİMBİK KERATO KONJONKTİVİT. (SLK)
 
SUPERİOR LİMBİK KERATO KONJONKTİVİT
 
VERRU, HPV VİRUSUNUN OLUŞTURDUĞU LEZYONLAR
 
YAĞ DOKUSU HERNİASYONU
             
           
YAYGIN VERRU
           
             
 
KORNEA ATLASI
SUNUMLAR
MEDYADA
GALERİ
ORUÇOĞLU NOMOGRAMI
SERTİFİKALAR
VİDEOLAR
         
   

takip edin :       


Ziyaretçiler için uyarı: Sitemiz Sağlık Bakanlığı 15.02.2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliğin 29. maddesine göre hizmet ile ilgili konularda bilgilendirme amaçlı tanıtım ve ilan kapsamında hazırlanmıştır. Bir uzmana danışılmadan veya bir doktorla görüşülmeden bilinçsizce yapılan uygulamadan doğabilecek zararlar nedeniyle web sitemiz sorumlu tutulamaz. Site içerisindeki bilgiler izinsiz kullanılamaz.